Työnäkö

Tekemällä Specsavers Optikon kanssa yhteistyösopimuksen, voitte luottaa työnäköasioiden olevan yrityksessänne kunnossa lain vaatimalla tavalla. Specsaversin kanssa solmittu yhteistyösopimus takaa näönhuoltonne toimivuuden kustannustehokkaasti ja ammattitaidolla.

Työympäristö ja ergonomia

Yli puolet päätetyötä tekevistä kärsii työstä aiheutuvista näköoireista. Lisäksi huono työergonomia aiheuttaa niska- ja hartiasärkyä, sekä erilaisia selkävaivoja. Työterveyshuollossa näitä ongelmia hoidetaan liian usein pelkästään fysioterapiamääräyksillä. Aina ei osata huomioida työergonomian ja asianmukaisen näönhuollon osuutta, jonka avulla olisi usein mahdollista ehkäistä terveyshaittojen syntymistä jo etukäteen.

Näyttöpäätetyö

Näyttöpäätteellä työskentely on yleistyessään luonut uudenlaisia haasteita työterveyshuollolle. Jos työntekijällä on ongelmia nähdä näytölle vielä työpisteen ergonomisten korjausten jälkeen, laki velvoittaa työnantajan hankkimaan työntekijälle näyttöpäätetyöhön sopivat erityistyölasit. Erityistyölasit poikkeavat yleiskäyttöön tarkoitetuista laseista, eivätkä sovellu muuhun käyttöön. Erityistyölasihankinnan perusteena on valtioneuvoston päätös näyttöpäätetyöstä (VnP 1405/1993).


Ota yhteyttä - kerromme mielellämme lisää!

Yrityssopimuksiin liittyvät yhteydenotot:

Jannika Ehrling
Corporate Sales Manager
Specsavers Finland Oy
0400 811 624
[email protected]