Lasten näönhuolto

Lapsen ensimmäinen näöntarkastus

Hyvä näkö on lapselle erittäin tärkeää, koska oppiminen tapahtuu suureksi osaksi näkemisen ja matkimisen kautta. Koskaan ei ole liian aikaista aloittaa lapsesi näöntarkastuksia. Suosittelemme, että lapsen ensimmäinen näöntarkastus tehtäisiin noin kolmen vuoden iässä. Korjaamattomat näköongelmat voivat joskus aiheuttaa oppimisvaikeuksia, joten mitä varhaisemmassa vaiheessa ongelmat havaitaan, sitä paremmat mahdollisuudet on korjata ne. Alle 8-vuotiaiden lasten näöntarkastuksen suorittaa aina silmälääkäri. Silmälääkäri vastaanottaa useimmilla Specsavers Optikoilla, katso tästä lähin silmälääkärisi.

Kouluikäisten näönhuolto on erityisen tärkeää, joten lapsen näkö kannattaakin tarkastuttaa aina kouluvuoden alkaessa. Luokkakokojen kasvaessa terävän kaukonäön merkitys korostuu, jotta luokan eteen näkisi myös taimmaisesta pulpetista. Useissa kouluissa on otettu käyttöön perinteisen liitutaulun ja piirtoheitinkalvojen ohella smart board, jonka seuraaminen edellyttää hyvää kaukonäköä.

Tunnista lapsen näköongelmat

Elämän ensimmäisen 12 vuoden aikana jopa 80% oppimisesta tapahtuu näön kautta. Nuoretkin silmät kannattaa tutkituttaa, sillä jopa yhdellä neljästä suomalaislapsesta on havaitsematon näköongelma joka voi vaikeuttaa oppimista ja kehitystä. Näköongelmat voivat olla myös vaikeita havaita, sillä lapset eivät voi tietää onko heidän näkemänsä erilaista kuin se, mitä muut näkevät. Jos lapsi itse sanoo näkevänsä huonosti tai että näkeminen ei ole enää mukavaa, kannattaa häntä kuunnella. Joskus huononäköisyyden taustalla voi piillä laiska silmä tai karsastus.

Kymmenen helppoa kysymystä lapselle:

1. Näetkö luokan takapulpetista hyvin, mitä taululla lukee?
2. Kärsitkö usein päänsäryistä?
3. Onko sinun vaikeaa pysyä oikealla tekstirivillä, kun luet?
4. Joudutko siristelemään silmiäsi, kun katselet kauas?
5. Hierotko silmiäsi usein?
6. Pidätkö sormea tekstin alla, kun luet?
7. Onko sinun vaikeas nähdä selvästi lähellä olevia asioita tai esineitä?
8. Joudutko joskus sulkemaan toisen silmäsi tai näetkö esineitä kahtena, kun katselet kauas?
9. Pidätkö kirjoja tai sarjakuvia mieluiten mahdollisimman lähellä kasvoja, kun luet?
10. Istutko usein lähellä televisioruutua?

Jos lapsi vastaa myönteisesti jo muutamiinkin näistä kysymyksistä, kannattaa varata aika näöntarkastukseen.

Milloin näöntarkastukseen ja mihin?

Vaikka erityisiä ongelmia ei havaittaisikaan, on näöntarkastus hyvä suorittaa joka toinen vuosi 3-vuotiaasta alkaen tai useammin, jos suvussa on heikkonäköisyyttä tai näkökykyyn liittyviä sairauksia tai mikäli lapsi kertoo itse näköongelmista. Jos lapsi on yli 8-vuotias eikä hänen silmissään ole terveydellisiä ongelmia, niin silloin käynti optikolla riittää. Alle 8-vuotias lapsi tulee aina viedä silmälääkärille.

Silmälääkäri ja optikko molemmat tutkivat näön, mutta he keskittyvät hieman eri asioihin. Silmälääkäri keskittyy enemmän silmän terveydentilan arviointiin, kun taas optikko keskittyy silmän toiminnan korjaamiseen ja etsimään ratkaisua parempaan näkemiseen. Optikko voi tutkia näön ja määrätä lasit kahdeksan vuotta täyttäneelle lapselle. Jos optikko epäilee, että lapsen silmän terveydessä on jotain ongelmia, hän ohjaa lapsen tarpeen mukaan silmälääkärille.

Käynti optikolla tai silmälääkärillä on paikallaan, sillä kaikkia näkökyvyn puutteita ei välttämättä havaita kouluterveydenhoitajan vastaanotolla. Kaukotaitteisuuden eli pluslasien tarve tai lähinäkemisen virheet eivät usein käy ilmi lainkaan, eikä silmien lihastasapainoa mitata kouluissa toteutettavasta näönseulonnasta. Seurantaväli on myös aivan liian pitkä, sillä näössä voi tapahtua muutoksia lyhyessäkin ajassa.

Mitä näöntarkastuksessa tapahtuu?

Vanhempi voi valmistaa lasta optikolla käyntiin hyvissä ajoin. Jos näön tutkiminen pelottaa, kannattaa lapsi ottaa mukaan ja tulla varaamaan aika näön tutkimiseen paikan päälle. Tuolloin on aikaa tutustua myymälään, henkilökuntaan ja katsastaa tutkimushuone ja -laitteet etukäteen. Usein jännitys näöntarkastuksessa laukeaa, kun lapselle kertoo, ettei väärää vastausta ole, vaan hän saa kertoa juuri sen mitä näkee.

Lapsen näöntarkastus ei oleellisesti poikkea aikuisen näöntarkastuksesta. Näöntarkastuksessa molemmat silmät tutkitaan autorefraktometrillä, jonka sisällä olevaa kuvaa lapsi katsoo. Laite ei satuta ja se antaa arvion silmän mahdollisesta taittovirheestä.

Sen jälkeen tutkitaan silmät taskulamppua muistuttavalla skiaskoopilla. Silmästä heijastuvaa valoheijastetta tulkitsemalla arvioidaan silmien taittovirhettä. Tutkimuksessa mitataan myös konvergenssin lähipiste tuomalla kynä lähelle silmien väliä. Se tarkoittaa pistettä, jossa kuva näkyy vielä terävänä silmien kääntyessä sisäänpäin.

Sopivaa linssivoimakkuutta voidaan selvittää koekehyksillä tai foropterilla, jossa silmien eteen asetellaan eri vahvuisia linssejä. Tärkeintä on kuitenkin lapsen oma mielipide siitä, millä linssivoimakkuudella näkeminen tuntuu mukavalta. Lopuksi tutkitaan silmien yhteisnäkö. Valittu linssivoimakkuus laitetaan vielä koekehyksiin, jotta lapsi voi kokeilla, miltä näkeminen sekä ilman silmälaseja että silmälasien kanssa tuntuu.

Lasten silmälasimme valmistetaan kestäviksi

Kehysmallia valitessa on hyvä kuunnella lapsen omaa mielipidettä, jotta mieluisa malli löytyy ja lapsi silmälaseja myös käyttää. Siilmälasit ovat yhä useammalle lapselle iloinen ja luonteva asia. Aikuisten myönteisempi asenne silmälaseihin heijastuu myös lasten asenteisiin. Lasten kehyksemme on suunniteltu pienille kasvoille, ja valikoimissa on useita hauskoja merkkejä, kuten Disney, Moshi Monsters ja Star Wars.

Voit varmistaa linssien mukavuuden ja kestävyyden reippaassa menossa valitsemalla linssit tämän mukaan – vaikkapa kovapinnoilla. Lapsesi uudet silmälasit sovitetaan ja säädetään tarkasti, jotta ne tuntuvat mukavilta käyttää. Silmälasien mukana tulee ilmainen lasien säilytysrasia sekä puhdistusliina linssejä varten. Vahinkoja sattuu, vaikka silmälaseista pitäisi kuinka hyvää huolta: Specsavers Optikko korjaa tai vaihtaa rikkoutuneet osat tarpeen tullen.