Hyvä näkö on lapselle erittäin tärkeää, koska oppiminen tapahtuu suureksi osaksi näkemisen ja matkimisen kautta. Koskaan ei ole liian aikaista aloittaa lapsesi näön tutkimista. Suosittelemme, että lapsen ensimmäinen näöntutkimus tehtäisiin noin kolmen vuoden iässä. Korjaamattomat näköongelmat voivat joskus aiheuttaa oppimisvaikeuksia, joten mitä varhaisemmassa vaiheessa näkemisen ongelmat havaitaan, sitä paremmat mahdollisuudet on korjata ne. Alle 8-vuotiaiden lasten silmälasimääräyksen kirjoittaa aina silmälääkäri. Silmälääkäri pitää vastaanottoa useimmissa Specsavers-liikkeissä, katso tästä lähin silmälääkärisi.

Mitä näöntutkimuksessa tapahtuu?

Vanhempi voi ennakolta valmistaa lasta optikolla käyntiä varten. Jos näön tutkiminen pelottaa lasta, kannattaa hänet ottaa mukaan ja tulla varaamaan aika näön tutkimiseen paikan päälle. Silloin lapsi voi tutustua myymälään, ja jopa nähdä tutkimushuoneen ja sen laitteet. Usein jännitys näöntutkimusta kohtaan vähenee, kun lapselle kertoo, että vääriä vastauksia ei ole, vaan hän saa kertoa juuri sen mitä itse näkee.