Moni suomalainen autoilija tarkastuttaa näkönsä liian harvoin

TNS Gallupin kyselyssä 35 prosenttia eli useampi kuin joka kolmas autoilija on viimeksi tarkastuttanut näkökykynsä yli kolme vuotta sitten (21 prosenttia 3–4 vuotta sitten ja 14 prosenttia yli 5 vuotta sitten). Suositus on, että näkökyky käytäisiin tarkistuttamassa vähintään joka toinen vuosi.

Tutkituista 7 prosenttia oli sitä mieltä, että heidän näkökykynsä ei täytä nykyisellään ajokortin saannin ehtoja tai eivät tiedä täyttääkö heidän näkönsä vaaditut ehdot. Tämä tarkoittaa noin neljännesmiljoonaa autoilijaa (Liikenteen turvallisuusvirasto TraFin mukaan Suomessa oli vuonna 2009 3 541 352 ajokorttia).
Specsaversin TNS Gallupilla teettämään kyselytutkimukseen osallistui 904 haastateltua ja se tehtiin syyskuun lopulla.

Näkökyky on keskeinen liikenneturvallisuuden osatekijä

Hyvän näkökyvyn merkitys korostuu pimeällä ja huonoilla keleillä ajettaessa. Noin 80 prosenttia kaikesta aistiemme keräämästä informaatiosta on näköaistin välittämää. Autoilijan kyky reagoida hidastuu suhteessa näkökyvyn heikkenemiseen.

– Lähes kaikkien silmän näköä heikentävien tekijöiden merkitys korostuu huonoissa näköolosuhteissa. Esimerkiksi ikääntymisen mukanaan tuoma silmän hitaampi pimeään sopeutuminen, häikäistyminen ja mahdollinen kaihi heikentävät näköä erityisesti hämärässä ja pimeässä, muistuttaa optikkomestari Heikki Kaseva Specsavers Finlandista.

Ihmisillä on usein liian positiivinen kuva omasta näkökyvystään eivätkä monet käy tarkistamassa näkökykyään suositusten mukaisesti vähintään kahden vuoden välein. Näin he ovat liikenteessä joko vääränlaisilla silmälaseilla tai kokonaan ilman laseja, vaikka ne näkökyvyn heikkenemisen takia olisivatkin tarpeelliset.

 

Lisätietoja ja kuvapyynnöt:
Marjo Halonen, Head of PR and Communications, Specsavers Finland Oy, 050 598 7046, marjo.halonen@fi.specsavers.com

Specsavers Optical Group on maailman suurin yksityinen optisen alan yhtymä, joka tarjoaa asiakkailleen ammattimaisia näönhuoltopalveluita sekä muodikkaita ja laadukkaita silmälaseja edullisin hinnoin. Ympäri maailmaa laajentuvalla yhtymällä on yhteensä yli 1 400 optikkomyymälää Iso-Britanniassa, Irlannissa, Alankomaissa, Espanjassa, Australiassa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa ja Uudessa Seelannissa. Yhtymän kokonaisliikevaihto oli vuonna 2009 1,6 miljardia euroa. Optikot Doug ja Mary Perkins perustivat Specsaversin vuonna 1984, ja se on edelleen perheyritys. Suomessa Specsavers aloitti heinäkuussa 2007, ja ketju on tähän mennessä avannut 91 Specsavers Optikko -liikettä, joista suurin osa on paikallisten yrittäjien omistuksessa.

Takaisin uutisiin