Specsavers Optikko järjesti syksyn aikana yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin kanssa Facebookissa hyväntekeväisyystempauksen, jossa kannustettiin ottamaan mummo mukaan yhteiseen toimintaan – vaariakaan unohtamatta. Jokainen Mummo mukaan -tempausta tukenut kerrytti 50 sentillä kassaa, jonka arvosta Specsavers lahjoittaa joulun alla kiireettömiä näöntutkimuksia ja ajanmukaisia silmälaseja niitä tarvitseville vanhuksille eri puolilla Suomea. Osallistujia kertyikin huimat 20 000, joista suurin osa kertoi itse olevansa mummo.


”Mukana ollaan mummona”, ”8-kertaisena mummona ehdottomasti mukana”, ”Fammu mukana!”: Tässä muutama esimerkki Mummo mukaan! –tempauksen Facebooksivulle kirjoitetuista kommenteista. Vaikka tempauksen tukemiseen osallistui Facebookissa eri-ikäisiä ihmisiä laidasta laitaan, oli ehdottomasti suosituin tapa kommentoida tapahtumaa se, että osallistuja kehaisi itsekin olevansa mummo. Monen mielestä mummous on kunnia-asia, jota tuodaan mielellään esiin myös sosiaalisessa mediassa. Nuoret puolestaan kiittelivät sivulla mummojaan ja osa muita läheisiä ikäihmisiä, ”varamummoja”.


Mummo mukaan! -tempauksessa lahjoitetaan aikaa ja parempaa näkemistä
Specsaversin optikkoyrittäjät aloittivat viime keväänä avustustoiminnan yhdessä Suomen Punaisen Ristin kanssa tavoitteenaan ilahduttaa ja auttaa paikkakuntansa senioreita näöntutkimuksilla sekä silmälaseilla. Tänä vuonna Facebookiin laajentuneella hyväntekeväisyysprojektilla halutaan myös muistuttaa ihmisiä yhdessä tekemisen tärkeydestä – monelle ikäihmiselle yksinäisyys on valitettavan yleistä.


Specsavers lahjoittaa 10 000 euron arvosta näöntutkimuksia ja ajanmukaisia silmälaseja Punaisen Ristin ystävätoiminnan kautta löydetyille ikäihmisille Oulussa, Kajaanissa, Helsingissä, Vantaalla, Keravalla, Pirkkalassa, Nokialla, Siilinjärvellä, Pudasjärvellä, Ylöjärvellä, Jyväskylässä ja Seinäjoella.


Senioreilla näöntutkimukseen lähdön esteenä ystävän tai omaisen tuen puute
TNS Gallupin ja Specsaversin tutkimuksen mukaan huono näkö vaikeuttaa joka toisen yli 70-vuotiaan seniorin päivittäistä elämää. Hoitamattomat näköongelmat hankaloittavat esimerkiksi lukemista ja erilaisia harrastuksia.

Näön heikkenemiseen helposti sopeutuu ja sitä ei välttämättä itse huomaa. Ikääntyneet usein vähättelevät sekä kuulon että näön heikkenemistä. Usein takana on vaikeus lähteä optikolle tai silmälääkärille yksin. "Ikäihmiset ovat olleet iloisia siitä, että vapaaehtoiset ystävät ovat auttaneet heidät näöntutkimukseen", kertoo Punaisen Ristin ystävätoiminnassa mukana ollut optikko Pirjo Selkänen Specsavers Optikko Tikkurilasta.

Lähes joka kolmas seniori käy näöntutkimuksissa liian harvoin. Näkö, silmien terveys ja silmälasien vahvuudet tulisi tutkituttaa vähintään joka toinen vuosi. Näön heikkeneminen vaikuttaa harrastusten lisäksi muun muassa liikenteessä näkemiseen erityisesti pimeällä sekä kaatumisriskiin, kun tasapaino heikkenee. Selkänen kehottaakin omaisia kiinnittämään huomiota iäkkäiden omaistensa näkemiseen ja tarvittaessa auttamaan heidät näöntutkimukseen. Suomen Punaisen Ristin kotimaan avun suunnittelija Anita Hartikka toteaa, että näkemiseen liittyy paitsi turvallisuudentunne, myös itsetunto: kukapa ei tuntisi oloaan entistä itsevarmemmaksi asiantuntijan kanssa valituissa hyvin istuvissa silmälaseissa.

Toivon, että Mummo mukaan -tempaus herätti monet miettimään omien iäkkäiden omaisten näköasioita ja myös sitä, mitä mummon kanssa voisi yhdessä harrastaa. Mene kysymään, mitä haluaisit mummi tai ukki tehdä – anna mahdollisuus hyvään hetkeen yhdessä. Monelle on tärkeää, että saa olla lapsenlapsensa kanssa, oli kyse leipomisesta, ulkona kävelemisestä tai vaikkapa Facebookin käytön opettelemisesta yhdessä! Kyse on arjen juhlahetkestä, sanoo Hartikka.

Specsavers selvitti huhtikuussa 2011 yli 70-vuotiaiden suomalaisten kokemuksia huonon näön aiheuttamista haitoista sekä käymistiheyttä näöntutkimuksissa. Tutkimuksen suoritti TNS Gallup Specsaversin toimeksiantamana. Tutkimukseen osallistui 300 yli 70-vuotiasta suomalaista, joista 50 % oli miehiä ja 50 % naisia. Tutkimushaastattelut toteutettiin puhelimitse.


Specsaversin vinkit: näin huomaat iäkkään omaisen näköhaasteet:

1.    Tunnistaako hän tuttavan kasvonpiirteet jo kauempaa?
2.    Kysyykö hän puhelimessa, mitä tekstiviestissäsi luki?
3.    Katsooko vain kotimaisia TV-ohjelmia, koska ei näe lukea tekstitystä?
4.    Voisiko päänsäryn taustalla olla näkemisen vaikeus?
5.    Näytä Facebookista mummolle tuoreet lomakuvasi: näkeekö hän lukea myös kuvatekstit?


Mummo mukaan! -tempauksessa lahjoitetaan aikaa ja parempaa näkemistä
 
Mummo mukaan! -hyväntekeväisyystempauksessa haastettiin loka-joulukuussa 2011 iäkkäiden näköasioista välittävät suomalaiset mukaan auttamaan ja muistutetaan ihmisiä siitä, mitä mukavaa oman iäkkään omaisen kanssa voisi harrastaa. Specsavers kasvatti hyväntekeväisyysprojektin lahjoitussummaa 50 sentillä jokaisesta Facebook-sivulle osallistujasta. Specsavers lahjoittaa kertyneensumman arvosta kiireettömiä näöntutkimuksia ja ajanmukaiset silmälasit apua tarvitseville senioreille, jotka löydetään Suomen Punaisen Ristin ystäväpalvelun kautta. Yhteistyön tavoitteena on tukea paremmilla silmälaseilla senioreiden omaehtoista selviytymistä arjen askareista, mutta myös edistää vuorovaikutusta ja tarjota ikäihmisille mukavia yhdessäolon hetkiä. Mummo mukaan -tapahtuma löytyy osoitteesta: http://www.facebook.com/ikajanako.


Lisätietoja:
Optikko Pirjo Selkänen, Specsavers Optikko Tikkurila, 09 873 3872, pirjo.selkanen@st.fi.specsavers.com
Viestintäjohtaja Marjo Halonen, Specsavers Finland, 050 598 7046, marjo.halonen@fi.specsavers.com

Taustatietoa Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminnasta
 
Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminnan vapaaehtoiset ovat tehneet arvokasta työtä jo yli viidenkymmenen vuoden ajan. Vapaaehtoiset tarjoavat apua ja tukea niin kotona kuin laitoksissa asuville. Suomen Punaisessa Ristissä toimii vuosittain yli 9 000 vapaaehtoista ystävinä, tukihenkilöinä sekä pienissä palvelutehtävissä. Ystävä ei saa vapaaehtoistoiminnasta palkkaa tai muuta korvausta. Suomen Punaisen Ristin ystävänä toimiminen on tavoitteellista toimintaa inhimillisten arvojen puolesta. Toiminnan päämääränä on tukea ihmisten selviytymistä eri elämäntilanteissa sekä lievittää yksinäisten ihmisten eristyneisyyttä. Ystävän
tehtävä ei ole hoitaa asiakasta tai antaa kodinhoitopalveluita, vaan olla läsnä elämän eri tilanteissa ihmisenä ihmiselle. Lisätietoja ystävätoiminnasta: www.punainenristi.fi

Specsavers Optical Group on maailman suurin yksityinen optisen alan yhtymä, joka tarjoaa asiakkailleen ammattimaisia näönhuoltopalveluita sekä muodikkaita ja laadukkaita silmälaseja edullisin hinnoin. Ympäri maailmaa laajentuvalla yhtymällä on yhteensä yli 1 400 myymälää Iso-Britanniassa, Irlannissa, Alankomaissa, Espanjassa, Australiassa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa ja Uudessa-Seelannissa. Yhtymän kokonaisliikevaihto oli vuonna 2010 1,7 miljardia euroa. Optikot Doug ja Mary Perkins perustivat Specsaversin vuonna 1984, ja se on edelleen perheyritys. Suomessa heinäkuussa 2007 aloittaneella Specsaversilla on 91 Specsavers Optikko -liikettä, joista suurin osa on paikallisten yrittäjien omistuksessa.

Takaisin uutisiin