Vision For All -yhdistyksen ja Specsaversin vuosittainen avustusmatka suuntautui tänä vuonna Pohjois-Tansaniaan, jonne suomalainen optikoista ja avustajista koostunut avustusryhmä matkasi marraskuun lopulla tekemään näöntutkimuksia ja lahjoittamaan tarpeettomaksi jääneitä silmälaseja paikallisille. Avustusryhmällä oli mukanaan 2 000 lasit, jotka helpottavat nyt merkittävästi paikallisten ihmisten jokapäiväistä elämää, työntekoa ja koulunkäyntiä. Vastaanotto Tansaniassa oli positiivinen ja monilla näöntutkimukseen saapuneilla tarve silmälaseille oli hyvin suuri.

Vision For All -yhdistyksen ja Specsaversin silmälasikeräyksen tämänvuotinen avustuskohde oli Arushan SOS-Lapsikylä Pohjois-Tansaniassa. Silmälasien hankkiminen on alueella asuville usein vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Arushan SOS-Lapsikylä sijaitsee kaupungin laitapuolella, 13 kilometriä kaupungin keskustasta. SOS-Lapsikylät aloittivat toimintansa Tansaniassa vuonna 1984. Pohjois-Tansaniassa sijaitsevan Arushan SOS-Lapsikylä avasi ovensa ensimmäisille asukkaille vuonna 2000 ja tällä hetkellä siellä asuu orpoja lapsia sijaisvanhempien kanssa aina 23 ikävuoteen saakka. 

Optikko- ja avustajaryhmä teki Arushassa näöntutkimuksia sekä välitti suomalaisten lahjoittamia silmälaseja paikallisille marraskuussa viikon mittaisen avustusmatkan aikana. Ryhmää avusti Dar es Salaamista saapunut joukko tulkkeja sekä muita vapaaehtoisia. Apu tuli tarpeeseen, sillä laseja ja näöntutkimuksia saavuttiin hakemaan Meru-vuoren lähialueilta saakka.

- Yksi mieleenpainuvimmista tilanteista oli se, kun yli 80-vuotias maasai-heimolainen mies saapui näöntutkimukseen. Hän tarvitsi lasit, joiden vahvuus oli 4+. Saatuaan lasit silmilleen, mies hymyili kyyneleet silmissään. Vaikkei meillä ollut yhteistä kieltä, suoranainen palaute sekä kehonkielen kautta välittynyt liikutus ja kiitollisuus herkistivät minutkin, kertoo avustusmatkalla mukana ollut Specsaversin viestintäjohtaja Irene Hernberg.

Kaikille tutkimukseen saapuneille löytyi apua

Avustusryhmä perusti SOS-Lapsikylän alueelle näöntutkimuspisteen sekä lasien lajittelu- ja luovutusalueet. Suurin osa jaettavista laseista oli vahvuuksiltaan pieniä plussia ja miinuksia. Myös lukulaseille ja aurinkolaseille oli suuri tarve. Osalla paikallisista oli kuitenkin tarve hyvin voimakkaille vahvuuksille, ja muutoksen pystyi havaitsemaan heti lasien vastaanottajan kasvoilla. Tulkkien avulla asiointi paikallisten ja vapaaehtoisen avustusryhmän välillä sujui ongelmitta.

- Kommunikointi paikallisten kanssa oli mukavaa, vaikkakin joskus monen mutkan takana. Osa tutkittavista osasi vain maasain kieltä, eikä lainkaan swahilia, joka on alueen pääkieli. Kommunikoimme silloin kahden tulkin välityksellä, jotka tulkkasivat englannista swahiliin, swahilista maasaihin ja maasaista jälleen swahiliin ja englantiin. Ihmiset olivat mukavia ja odottivat vuoroaan kärsivällisesti, kertoo avustusmatkalla mukana ollut optikko Sauli Karvinen.

Ryhmä teki 300 näöntarkastusta päivässä ja kaikille reseptin saaneille löydettiin sopivat lasit. Mikäli laseista ei ollut näöntutkimukseen saapuneelle apua tai tutkimuksen yhteydessä havaittiin viitteitä silmäsairauksista, hänet ohjattiin paikalla olleen vapaaehtoisen lääkärin luo. Lääkäri määräsi silmätippoja, kirjoitti reseptejä ja ohjasi asiakkaita jatkotutkimuksiin.

- Optikot saivat paljon positiivista palautetta, sillä he näkivät vaivaa ja kuuntelivat näöntarkastukseen tulleiden toiveita sen suhteen, minkä tyylisiä kehyksiä he toivoivat silmilleen. Jokainen avustusryhmän jäsen kantoi mukanaan pientä sanalistaa, jonka turvin palvelutilanteissa pärjäsi sana- ja kysymyslistan avulla, Hernberg kertoo.

 

Hyväkuntoisia ja ehjiä silmälaseja sekä aurinkolaseja otetaan edelleen vastaan kaikissa Specsavers Optikko -liikkeissä tulevia avustusmatkoja varten.

Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Irene Hernberg, Specsavers Finland, 040 662 5866, irene.hernberg@specsavers.com Toiminnanjohtaja Irina Haahtela, Vision For All Finland, 040 413 1222, irina.haahtela@gmail.com

Kuvapyynnöt:

Viestintätoimisto Miltton, Maiju Meriläinen, 040 765 6146, maiju.merilainen@miltton.fi

TAUSTATIETOA TANSANIASTA:

  • Tansania on Itä-Afrikassa sijaitseva valtio, jossa asuu noin 47 miljoonaa ihmistä. Tansania on yksi maailman köyhimmistä maista. Human Development Index -sijoitus vuodelta 2011 oli 152. Tansanialaisten keskimääräiset vuositulot ovat 1 500 euroa vuodessa.
  • Pääosa maan väestöstä (noin 98 prosenttia) on bantuihin lukeutuvia afrikkalaisia, jotka jakaantuvat yli 120 eri etniseen ryhmään.
  • Väestö on jakaantunut hyvin epätasaisesti maan eri osiin. Ilmastoltaan ja maaperältään suotuisat alueet ovat tiheämmin asuttuja, kun taas maaperältään köyhät ja kuivat alueet esimerkiksi maan sisäosissa ovat harvaan asuttuja.
  • Korruptio on Tansaniassa vaikea ongelma, joka ulottuu kaikille yhteiskunnan tasoille. Viranomaisten lahjontavaateet ja epävirallisten palvelumaksujen periminen on yhä tavallista julkisten palvelujen saamiseksi. Korruptiosta kärsivät erityisesti köyhät ja vähän koulutetut.
  • Tansanian armeijan (TPDF) mukaan erityisesti pakolaisvirrat konfliktialueilta, salametsästys, käsiaseiden räjähdysmäinen kasvu, poliittinen fundamentalismi, monikansallinen terrorismi ja ympäristön pilaantuminen uhkaavat maan sisäistä turvallisuutta.
  • Lähde: Ulkoasiainministeriö, maatiedosto: Tansania

Vision For All on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, joka toimii jo useissa Euroopan maissa. Yhdistys kerää käytettyjä silmälaseja ja organisoi näöntarkastuksia sekä kerättyjen silmälasien jakelua kehitysmaissa. Suomessa toimii Vision For All Finland (VFA Finland). www.visionforall.info


Specsavers Optical Group on maailman suurin yksityinen optisen alan yhtymä, jolla on yli 1 400 optikkoliikettä Iso-Britanniassa, Irlannissa, Alankomaissa, Espanjassa, Australiassa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa ja Uudessa-Seelannissa. Yhtymän kokonaisliikevaihto oli vuonna 2012 1,6 miljardia euroa. Optikot Doug ja Mary Perkins perustivat Specsaversin vuonna 1984, ja se on edelleen perheyritys. Suomessa Specsavers aloitti heinäkuussa 2007, ja ketjun liikeverkosto kattaa koko maan.

Takaisin uutisiin