Specsavers uudistaa silmien terveydenhuoltoa tuomalla digitaalisen silmänpohjakuvauksen
osaksi optikon näöntutkimusta.

Specsaversin TNS Gallupilla teettämän tutkimuksen¹ mukaan keski-ikäiset suomalaiset ovat huolissaan silmien terveydestä, mutta tietävät silmäsairauksista ja niiden hoidosta vähän. Kehitys on huolestuttava, sillä silmäsairaudet puhkeavat tyypillisesti yli 40-vuotiailla ja väestön ikääntyessä niiden määrä kasvaa entisestään. Specsavers ottaa vastuuta silmien terveydenhuollosta tuomalla liikkeisiin systemaattisen digitaalisen silmänpohjakuvauksen. Merkittävä uudistus tehostaa yhteistyötä terveydenhuollon ammattihenkilöiden välillä ja auttaa löytämään mahdollisia silmäsairauksia varhaisemmassa vaiheessa.

Specsaversin TNS Gallupilla teettämän tuoreen tutkimuksen¹ mukaan keski-ikäiset suomalaiset käyvät harvoin säännöllisissä näöntutkimuksissa. Optikolla kävi suositusten mukaisesti 2–3 vuoden välein vain kolmasosa vastaajista ja silmälääkärillä 3–5 vuoden välein alle puolet. Parantamisen varaa on, sillä silmäsairaudet puhkeavat tyypillisesti yli 40-vuotiailla. Lisäksi monet silmäsairaudet voivat kehittyä parantumattomiksi täysin huomaamatta.

"Käyntimäärät ovat todella vähäisiä, sillä säännölliset optikko- ja silmälääkärikäynnit ovat ainoa tapa varmistua silmien terveydestä. Digitaalisten silmänpohjakuvauksien avulla mahdollisia silmäsairauksia voidaan tunnistaa helpommin ja nopeammin myös optikolla. Silmälääkärit voivat keskittyä jatkossa enemmän silmäsairauksien diagnosointiin ja hoitoon, kun optikot tekevät esityön ja ohjaavat ne potilaat silmälääkärille, jotka tarvitsevat lisätutkimuksia", Specsavers Finlandin maajohtaja Riku Kuusisto
kertoo.

Alhaiset käyntimäärät voivat johtua siitä, että suomalaisten tiedot silmäsairauksista ovat vähäisiä. Ainoastaan kolmasosa tutkimuksen vastaajista tietää, että myös oireettomat silmät voivat olla sairaat. Lisäksi jopa 72 % kertoi hoitavansa silmien terveyttä silmälaseilla. Todellisuudessa laseilla ei hoideta silmien terveyttä, vaan ne ovat osa välttämätöntä näönhuoltoa. Enemmistö tutkimuksen vastaajista oli silti jonkin verran (43 %) ja erittäin tai melko paljon huolissaan silmien terveydestä (29 %).

Silmänpohjasta voi havaita useita sairauksia

Specsavers tarjoaa asiakkailleen kattavan optometrisen näöntutkimuksen, jossa optikon tekemää tarkastusta voidaan täydentää digitaalisella silmänpohjakuvauksella. Kuvauksen avulla tutkijalle tarjoutuu mahdollisuus havaita viitteitä useista mahdollisista sairauksista, kuten silmänpohjan ikärappeumasta, diabeteksesta tai glaukoomasta. Uudistuksen tavoitteena on mahdollistaa silmien terveydentilan seuranta myös optikkokäynnin yhteydessä.

"Silmänpohjakuvaus on hyvä työkalu silmien terveydentilan yleiseen dokumentointiin. Säännöllisten optikkokäyntien lisäksi tarvitaan tietysti myös säännöllisiä silmälääkärikäyntejä. Laajemmat silmien terveydentilan tutkimukset on tehtävä aina silmälääkäreillä. Lisäkoulutuksen saaneet optikot eivät koskaan diagnosoi kuvasta silmäsairauksia, mutta voivat tunnistaa, näyttääkö keskeinen silmänpohja normaalilta vai ei", silmätautien erikoislääkäri Markku Teiramaa sanoo.

Mikä digitaalinen silmänpohjakuvaus on?

Digitaalisen silmänpohjakuvauksen on osa optometrista näöntutkimusta. Uudistuksen avulla Specsaversin optikot pystyvät entistä tarkemmin havaitsemaan viitteitä mahdollisista eri sairauksista, kuten silmänpohjan ikärappeumasta, diabeteksesta tai glaukoomasta ja ohjaamaan asiakkaan tarvittaessa jatkotutkimuksiin hyvissä ajoin.

  • Digitaalinen silmänpohjakuvaus on jatkossa osa Specsaversin Kokonaisvaltaista näöntutkimusta, joka sisältää kuvauksen lisäksi esitutkimuksen, henkilökohtaisen tarvekartoituksen, taittovirheen määrityksen, silmänpainemittauksen, yleisen silmien terveydentilan arvioinnin sekä kirjallisen silmälasireseptin.
  • Silmänpohjakamera on kameraan liitetty matalavirtainen mikroskooppi, jolla kuvataan silmänpohjaa. Optikkokäynnin yhteydessä kameralla otetaan digitaalisia kuvia keskeisestä silmänpohjasta. Silmänpohja on ainut kohta ihmisen kehosta, josta voi suoraan nähdä pienet hiussuonet, verisuonimuutokset ja mikroverenkierron.
  • Specsavers suosittelee iän tai perinnöllisten sairauksien vuoksi riskiryhmään kuuluvia asiakkaita käymään säännöllisesti silmälääkärillä laajemmissa silmien terveydentilan tutkimuksissa. Jos optikko huomaa tutkimuksissa merkkejä mahdollisista silmäsairauksista,  hän pyytää aina asiakasta kääntymään silmälääkärin puoleen diagnoosia ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.
  • Kokonaisvaltaisen näöntutkimuksen hinta on 29 euroa. Silmänpohjakuvaus suoritetaan ensimmäisen käynnin yhteydessä ja myöhemmin tarvittaessa.

TNS Gallupin tutkimuksen päätulokset:

  • Suomalaisilta tiedusteltiin, kuinka he huolehtivat silmien terveydestä. Enemmistö suomalaisista kertoo hoitavansa silmien terveyttä silmälaseilla (72 %). Suosituksen mukaisissa säännöllisissä näöntutkimuksissa käytiin vähän: vain kolmasosa (29 %) käy optikolla 2–3 vuoden välein ja alle puolet (40 %) silmälääkärillä 3–5 vuoden välein. 13 % kertoo vertailevansa silmien näöntarkkuutta keskenään ja 12 % ei hoida silmien terveyttä lainkaan.
  • Suomalaiset ovat huolestuneita silmiensä terveydentilasta. Enemmistö suomalaisista on jonkin verran (43 %) ja erittäin tai melko paljon (29 %) huolissaan silmien terveydestä. Neljäsosa vastaajista on melko vähän tai ei lainkaan huolestunut silmien terveydentilasta (28 %).
  • Ainoastaan 32 % vastaajista tietää, että silmäsairaudet voivat kehittyä täysin oireettomasti. Enemmistö (72 %) tunnistaa silmien nopean näkökyvyn heikkenemisen tai vaihtelun mahdolliseksi silmäsairauden oireeksi. Puolet vastaajista tunnistaa mahdollisiksi oireiksi näkökentän salamoinnit ja valonvälähdykset (48 %), kipeyden (46 %) sekä silmien punoituksen ja kutinan (41 %).

Lisätietoa tutkimuksesta¹:
Optikkoketju Specsavers selvitti TNS Gallupin tutkimuksella huhtikuussa 2013 40–69-vuotiaiden suomalaisten käsityksiä silmien terveydenhoidosta. Tutkimus toteutettiin poimimalla TNS Gallup Forum -paneelin 50 000 vastaajan kannasta alueellisesti tasainen ja molempia sukupuolia edustava otos. Vastaajia oli 1058.

Lisätietoja: Maajohtaja Riku Kuusisto, Specsavers Finland, 040 771 7000, riku.kuusisto@specsavers.com
Viestintäjohtaja Irene Hernberg, Specsavers Finland, 040 662 5866, irene.hernberg@specsavers.com

Takaisin uutisiin