Valvira: Optikolla on lupa tehdä silmänpohjakuvauksia

Virasto kehottaa optikoita ja silmälääkäreitä yhteistyöhön

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran kannanoton mukaan Specsaversilla on lainsäädännöllinen oikeus tehdä silmänpohjakuvauksia. Specsavers on tyytyväinen viraston kannanottoon ja toivoo, että jatkossa silmälääkärit ja optikot voivat rakentaa yhdessä entistä parempaa näönhuoltoa ja uusia yhteistyön malleja.  

Valvira on julkaissut kannanoton optikoiden tekemistä silmänpohjakuvauksista ja toteaa, että tutkimukset ovat osa optikon työtä. Kannanoton mukaan optikolla on lainsäädännöllinen oikeus tehdä silmänpohjakuvauksia, kun hänellä on koulutus niiden tekemiseen.

- Olemme tyytyväisiä Valviran kannanottoon, joka katsoo tulevaisuuteen ja noudattaa kansainvälistä kehitystä – ovathan optikot tehneet silmänpohjakuvauksia jo vuosien ajan eri menetelmillä. Olemme olleet alusta lähtien hyvin halukkaita yhteistyöhön silmälääkäreiden kanssa ja toimineet täysin vallitsevan lainsäädännön mukaisesti. Toivomme, että kannanotto antaa pohjan entistä paremmalle, ennakkoluulottomalle yhteistyölle ja laadukkaammalle näönhuollolle, Specsaversin tuotejohtaja Erkki Tala sanoo.

Valvira: Väestön ikääntyminen edellyttää uusia yhteistyömalleja

Valvira kannustaa päätöksessään optikoita ja silmälääkäreitä yhteistyöhön. Viraston mukaan silmälääkärien ja optikkojen tulisi yhdessä kehittää väestöä ja potilaita parhaalla mahdollisella tavalla palvelevia ratkaisuja ja toimintamalleja.

-Valvira toteaa, että väestön vanheneminen ja ikääntymiseen liittyvä sairauksien määrän kasvu ovat ilmiöitä, joihin on puututtava yhteistyöllä. Silmätautien puolella sekä terveyskeskuksissa ja erikoissairaanhoidossa lääkärit ja sairaanhoitajat ovat jo uudistaneet yhteistyötapojaan. Silmäsairaudet ovat erityisen ikäsidonnaisia, joten niiden varhainen havaitseminen ja torjuminen edellyttävät uusia toimintamalleja myös optikoille ja silmälääkäreille. Nykymenolla liian moni sairaus jää hoitamatta, Tala jatkaa.

Julkisuudessa on käyty kesän aikana keskustelua siitä, saavatko optikot kertoa näöntutkimusten havainnoista potilaalle vai eivät. Valviran kannanoton mukaan potilaan asemasta ja oikeuksista säädetyn lain mukaisesti optikolla on velvollisuus kertoa asiakkaalle tekemistään havainnoista ja johtopäätöksistä.

- Kannanotossa todetaan, että silmien terveydenhuollon ammattihenkilönä optikolla on velvollisuus antaa potilaalle tietoa silmien terveydentilasta ja mahdollisen sairauden viitteistä. Jos optikko havaitsee silmänpohjassa viitteitä mahdollisista silmäsairauksista, ohjaamme potilaan välittömästi jatkotutkimuksiin silmälääkärille, Tala toteaa.

Specsavers toivoo, että keskustelu uusista yhteistyömalleista voidaan käynnistää silmälääkäreiden kanssa mahdollisimman pian.

Lisätietoja:     

Viestintäjohtaja Irene Hernberg, Specsavers Finland, 040 662 5866, irene.hernberg@specsavers.com

Tuotejohtaja Erkki Tala, Specsavers Finland, 040 574 1192, erkki.tala@specsavers.com

Valviran kannanotto:

http://www.valvira.fi/tietopankki/kannanotot/optikon_ja_silmalaakarin_valisesta_tyonjaosta_ja_potilaan_informoinnista

 

Takaisin uutisiin