Työnäkö

Tekemällä Specsavers Optikon kanssa yhteistyösopimuksen, voitte luottaa työnäköasioiden olevan yrityksessänne kunnossa lain vaatimalla tavalla. Specsaversin kanssa solmittu yhteistyösopimus takaa näönhuoltonne toimivuuden kustannustehokkaasti ja ammattitaidolla.

Näyttöpäätetyössä käytettävät erityistyölasitSpecsaversin työnäköpalvelut

Yli puolet päätetyötä tekevistä kärsii työstä aiheutuvista näköoireista. Lisäksi huono työergonomia aiheuttaa niska- ja hartiasärkyä, sekä erilaisia selkävaivoja. 

Työntekijän tulee ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon, mikäli työ aiheuttaa näkemiseen liittyviä ongelmia. Työterveyshoitaja/-fysioterapeutti arvioi työympäristön yleiset kuormittavuustekijät sekä tarkistaa työpisteen ergonomian. Jos työntekijällä on ongelmia nähdä näytölle vielä työpisteen ergonomisten korjausten jälkeen, työterveyshuolto antaa työntekijälle lähetteen työnäköoptikon tai silmälääkärin tutkimukseen.

Työnäkötutkimuksessa selvitetään yleislasien tarve ja nykyisten lasien ajantasaisuus, sekä mahdollinen tarve työhön erityisesti suunnitelluille erityistyölaseille. Työnäköoptikko tai silmälääkäri antaa tutkimuksesta työterveyshuollolle kirjallisen lausunnon, josta käy ilmi perustelut erityistyölaseille.

Erityistyölasit poikkeavat yleiskäyttöön tarkoitetuista laseista, eivätkä sovellu muuhun käyttöön. Erityistyölasihankinnan perusteena on valtioneuvoston päätös näyttöpäätetyöstä (VnP 1405/1993). 

Pitkät työrupeamat tietokoneen ääressä saavat silmämme väsymään ja olomme epämukavaksi. Tämä heikentää keskittymis- ja toimintakykyämme - ja vaikuttaa viime kädessä myös yrityksen menestykseen. Suomalaistutkimuksen mukaan erityistyölasien käyttö nostaa työntekijöiden tehokkuutta 4,5 prosentilla. Lisäksi tutkimuksesta selvisi työlasien maksavan itsensä yritykselle takaisin alle kolmessa kuukaudessa.

Yhteystiedot

Haluatko lisätietoja Specsaversin työnäköpalveluista ja yrityssopimuksista? Ota yhteyttä allaolevalla lomakkeella, tai ota suoraan yhteyttä: 

Jannika Ehrling
Corporate Sales Manager
Specsavers Finland Oy
0400 811 624
jannika.ehrling@specsavers.com

Huom! Tietojen täyttämisen jälkeen hyväksy lomakkeen lähetys esikatselun jälkeen.