Tietosuoja

Specsavers Finland Oy Tietosuojaseloste

Specsavers Finland Oy käsittelee henkilötietoja Suomen henkilötietolain ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Kaikki tämän tietosuojaselosteen viittaukset Specsaversiin koskevat Specsavers Finland Oy:n lisäksi Specsavers Optical Group Limited -konsernia sekä sen muita tytäryhtiöitä.

Tarkoituksenamme on tarjota Sinulle tehokasta ja yksilöllistä palvelua vieraillessasi verkkosivuillamme. Mahdollistaaksemme tämän saatamme pyytää Sinua luovuttamaan henkilötietojasi. Henkilötiedoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä nimeäsi, syntymäaikaasi, sähköpostiosoitettasi sekä postiosoitettasi. Kun tietojen pyytäminen on tarpeellista, sitoudumme noudattamaan korkeinta mahdollista tietosuojatasoa henkilötietojesi asianmukaiseksi suojaamiseksi. Emme kerää mitään tietoja ilman suostumustasi.

Saatamme silloin tällöin käyttää luovuttamiasi henkilötietoja markkinointitarkoituksiin (esimerkiksi kehittääksemme tai tarjotaksemme verkkosivuillamme vieraileville uusia palveluita tai ilmaistuotteita). Kehitämme jatkuvasti palveluitamme ja tuotteitamme saamamme palautteen perusteella ja saatamme jakaa tämän palautteen myös muiden tahojen kanssa. Emme kuitenkaan luovuta henkilötietojasi ulkopuolisille tahoille muutoin kuin antamallasi nimenomaisella suostumuksella.

Toimimme yksinomaan suostumuksesi nojalla
Sinulle kerrotaan aina etukäteen, mikäli Specsavers tarvitsee henkilötietojasi yksilöimiseesi tai ottaakseen Sinuun yhteyttä. Tavallisesti henkilötietojasi pyydetään silloin, kun rekisteröidyt johonkin palveluumme tai järjestämäämme kilpailuun. Specsavers pyytää Sinulta aina suostumuksesi ennen henkilötietojesi käsittelemistä. Jos et halua antaa suostumustasi, emme käsittele henkilötietojasi lainkaan. Luovuttamiasi henkilötietoja käytetään vain niihin tarkoituksiin, jotka Sinulle ilmoitetaan henkilötietojasi pyydettäessä. Sinulle tarjotaan mahdollisuus peruuttaa antamasi suostumus jokaisen Sinulle lähettämämme viestin tai muun yhteydenottomme yhteydessä.

Noudatamme lakia
Tässä tietosuojaselosteessa todettujen seikkojen ohella Specsavers luovuttaa henkilötietoja ainoastaan lainsäädännön sitä edellyttäessä, Specsaversin oikeutettujen etujen suojaamiseksi ja puolustamiseksi tai asiakkaidensa ja muiden verkkosivustonsa käyttäjien turvallisuuden suojelemiseksi.

Specsavers toimii kaikissa tapauksissa Suomen henkilötietolain mukaisesti. Noudatamme huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa käsitellessämme tai luovuttaessamme henkilötietoja. Luovuttamiasi tietoja käsitellään Suomen lisäksi Kanaalisaariin kuuluvalla Guernseyllä, jossa voimassaoleva lainsäädäntö (joka ei ole samansisältöinen kuin Suomessa) suojaa henkilötietojasi epäasianmukaiselta käytöltä. EU-komissio on päätöksellään todennut, että Guernseyllä voimassa oleva lainsäädäntö takaa tietosuojan riittävän tason. Emme siirrä henkilötietojasi mihinkään sellaiseen valtioon, missä tietosuojan tasoa ei ole Suomen lainsäädännön mukaisesti todettu riittäväksi.

Evästeiden käyttö
Voidaksemme mitata verkkomainontamme vaikuttavuutta käytämme niin sanottuja evästeitä ("Cookies") hyödyntävää tekniikkaa. Evästeiden avulla voimme arvioida, mitkä verkkomainoksemme tuovat uusia käyttäjiä verkkosivuillemme. Käytettävän tekniikan meille tarjoaa ulkopuolinen yritys DoubleClick, joka hallinnoi verkkomainontaamme. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu automaattisesti tietokoneellesi saapuessasi verkkosivuillemme jonkin mainoksemme kautta. DoubleClickin tällä tavalla keräämä informaatio on anonyymia eikä sitä voida yhdistää henkilötietoihisi. Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät automaattisesti evästeet, mutta voit halutessasi estää niiden käytön muuttamalla Internet-selaimesi asetuksia. Verkkosivujamme voi käyttää myös ilman evästeiden hyväksymistä. Jos haluat lisätietoja evästeiden käytöstä ja poiskytkemisestä, vieraile sivustolla www.doubleclick.com/privacy/index.aspx.

Oikeutesi
Voit milloin tahansa pyytää tarkastettavaksesi itseäsi koskevat rekisteriimme merkityt henkilötiedot. Tämä oikeus on käytettävissäsi ilman maksua kerran vuodessa. Specsavers korjaa pyynnöstäsi myös kaikki rekisteriimme merkityt virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Edellä viitatut pyynnöt on esitettävä kirjallisesti alla ilmenevään osoitteeseen lähetettävällä omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.

Tietoturva
Specsavers sitoutuu toteuttamaan tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin tai vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Huomaathan, että Internet-yhteydet eikä sähköpostiliikenne, jota hyödyntämällä luovuttamasi henkilötiedot verkkosivuiltamme välitetään eteenpäin, ei koskaan ole täysin käyttövarma tai virheetön.

Yksityisyytesi suojaaminen
Jos uskot, että Specsavers ei jossakin tapauksessa ole toiminut tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, ole hyvä ja ota yhteyttä joko alla ilmenevään osoitteeseen tai lähimpään Specsavers liikkeeseen. Ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin kaikkien ongelmien korjaamiseksi.

Yleisiä kysymyksiä ja vastauksia

Täytyykö minun luovuttaa henkilötietojani voidakseni käyttää verkkosivustoa?
Ei. Henkilötietojen kerääminen antaa meille kuitenkin mahdollisuuden tarjota yksilöllisempää palvelua verkkosivuillamme. Toteamme aina selvästi erikseen, mikäli henkilötietojen luovuttamista edellytetään. Tämä tulee lähinnä kyseeseen, mikäli rekisteröidyt johonkin erityiseen palveluun tai järjestämäämme kilpailuun. Joka tapauksessa voit aina käyttää useimpia verkkosivujemme palveluista luovuttamatta henkilötietojasi.

Myyttekö henkilötietojani muille yrityksille?
Kuten tässä tietosuojaselosteessa todetaan, emme luovuta henkilötietojasi ulkopuolisille tahoille muutoin kuin antamallasi nimenomaisella suostumuksella.

Koskeeko tämä tietosuojaseloste myös niitä verkkosivustoja, jotka ovat linkitetty Specsaversin verkkosivuihin?
Kehotamme verkkosivustoomme linkitettyjä muita verkkosivustoja noudattamaan tässä tietosuojaselosteessa asetettuja periaatteita, mutta tällaisenaan tämä tietosuojaseloste koskee yksinomaan niitä verkkosivuja, joiden URL-osoite on kansisivun http://www.specsavers.fi alla, emmekä ole vastuussa minkään muiden verkkosivustojen toiminnasta tai sisällöstä.

Keräättekö minusta myös joitain muita tietoja?
Tarkoituksenamme on tarjota Sinulle tehokasta ja yksilöllistä palvelua vieraillessasi verkkosivuillamme. Tämän vuoksi saatamme kerätä sellaista anonyymia informaatiota, josta tietokoneen käyttäjä ei itse ole tunnistettavissa, mutta joka auttaa meitä parantamaan palveluitamme. Saatamme esimerkiksi kerätä tietoja siitä, kuinka kauan yksittäisen käyttäjän vierailu on kestänyt verkkosivuillamme sekä siitä, mitä tietoja hän tuolloin etsi. Yleisesti ottaen nämä tiedot kerätään verkkosivuston "liikennöintitiedoista", mutta saatamme myös tallentaa tietoja IP-osoitteista tai muista tietokoneen tai tietoliikenteen numeerisista tunnistetiedoista.

Voinko pyytää poistettavaksi tai korjata tai muuttaa luovuttamiani henkilötietoja?
Kyllä. Specsavers tarjoaa Sinulle mahdollisuuden poistaa henkilötietojasi tai tehdä niihin muutoksia ottamalla yhteyttä alla ilmenevään osoitteeseen tai lähimpään Specsavers liikkeeseen.

Specsavers Finland Oy:n yhteystiedot:
Specsavers Finland Oy
Neilikkatie 17
01300 Vantaa