Kysy Optikolta: Käyttöehdot – tärkeää oikeudellista tietoa

Kiitos, että vierailet verkkosivustollamme. Ole hyvä ja tutustu käyttöehtoihin huolellisesti, sillä ainoastaan niitä noudattaen voit käyttää verkkosivustoamme (www.specsavers.fi) (jäljempänä "Verkkosivut") vierailijana tai rekisteröityneenä käyttäjänä. Avaamalla Verkkosivut ja/tai selaamalla niitä hyväksyt nämä käyttöehdot (jäljempänä "Käyttöehdot") ja sitoudut noudattamaan niitä. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, sinun ei tule käyttää Verkkosivuja lainkaan.

Tietoa meistä

Verkkosivujen ylläpitäjä on Specsavers Optical Group Limited, joka on rekisteröity Guernseyn yritysrekisteriin tunnuksella 12294 kotipaikkanaan La Villiaze, St Andrews, Guernsey GY68YP.

1 - Yleiset ehdot

Näillä Verkkosivuilla olevat asiakirjat esitetään ainoastaan tiedottamistarkoituksessa eikä niitä tule käyttää diagnoosin tai hoitotavan valitsemisen perusteena. Aineistoa ei ole tarkoitettu korvaamaan ammattimaista terveydenhuoltoa tai pätevän ammatinharjoittajan hoitoa.

Aineisto ei ole tyhjentävä, eikä Verkkosivuilla ole mahdollista aina esittää kaikkea viimeisintä tutkimusta kaikilta silmätautiopin alueilta. Verkkosivuilla esitetään yleisimpiä, yleisesti kiinnostaviksi arvioituja näkökulmia optisen alan termeihin eivätkä tiedot toimituksellisista syistä välttämättä kata joitain olennaisia ja yleisiä ilmiöitä.

Specsavers kehottaa kaikkia näköongelmia kokevia käyttäjiä kysymään neuvoa optikolta, joka on koulutettu oireiden havainnointiin ja tulkintaan. Optikko voi tehdä asianmukaisen diagnoosin, joka perustuu kattavaan tietoon ja ymmärrykseen kunnostasi ja terveyshistoriastasi.

Mikään neuvo tai tieto, suullinen tai kirjallinen, jonka olet saanut Specsaversilta tai Verkkosivuilta, ei luo mitään takuuta tai muuta velvoitetta, jota ei ole nimenomaisesti mainittu näissä Käyttöehdoissa.

2 – Specsaversin tietosuojakäytännöt

Käsittelemme sinua koskevia tietoja mukaisesti. Käyttämällä Verkkosivuja hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn Tietosuojaselosteessa määritetyllä tavalla ja vakuutat kaikki antamasi henkilötiedot oikeiksi. Tutustu Tietosuojaselosteeseen huolellisesti.

3 - Verkkosivuilla esitettävän tiedon luotettavuus

Vaikka pyrimme varmistumaan siitä, että Verkkosivuilla esitettävä tieto on julkaisuhetkellä virheetöntä ja ajantasaista, emme anna minkäänlaisia takuita tai sitoumuksia siitä, että tiedot olisivat luotettavia, virheettömiä tai täydellisiä. Emme ota vastuuta mistään välillisestä tai välittömästä vahingosta, joka voi aiheutua Verkkosivuilla olevan tiedon käyttämisestä tai tietoon perustuvista toimista. Tämä vastuunrajoitus ei kuitenkaan koske vastuutamme kuolemantapauksista tai henkilövahingoista, jotka olemme aiheuttaneet laiminlyönnillämme, petollisella menettelyllä tai antamalla tarkoituksellisesti harhaanjohtavia tietoja, tai muuta sellaista korvausvastuuta, joka perustuu pakottavaan lainsäädäntöön.

4 - Immateriaalioikeuksien suojaaminen

Specsavers omistaa tai hallitsee lisenssin nojalla immateriaalioikeuksia Verkkosivuilla olevaan ja siellä julkaistavaan materiaaliin. Nämä oikeudet on suojattu tekijänoikeus- ja tavaramerkkilainsäädännössä sekä kansainvälisissä sopimuksissa. Specsavers pidättää oikeuden kaikkin tällaisiin immateriaalioikeuksiin itsellään.

Verkkosivujen käyttö ei muodosta oikeutta käyttää tai muutoin hyödyntää millään tavoin mitään rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä, joita Specsavers hallitsee omistusoikeuden tai lisenssin nojalla, mukaan lukien seuraavat sanat ja merkit: “Specsavers”, “Specsavers Optikko”, “Reactions”, “Osiris”, “encore”, “easycare”, “easyvision”, “easyfit”, UltraTough”, “UltraDrive”, “UltraDriveDay”, “UltraDriveNight”, “Ultraclear”, sekä kaikki muut tuotemerkit, joita Verkkosivuilla on mainostettu.

Voit tallentaa ja tulostaa jäljennöksiä Verkkosivuista yksityiseen, ei-kaupalliseen, käyttöön. Kaikenlainen muu Verkkosivujen hyödyntäminen mukaan lukien niiden sisällön jäljentäminen ja muokkaaminen, edelleenluovuttaminen, sähköinen viestittäminen, uudelleen julkaiseminen, näytteille asettaminen tai julkinen esittäminen ilman Specsavers Optical Group Limited'in ennalta antamaa kirjallista suostumusta on ankarasti kielletty.

Verkkosivuilla olevan tiedon käyttö olennaisessa määrin muun tietokannan luomiseen ja/tai tällaisen tietokannan julkaiseminen on kielletty ilman Specsavers Optical Group Limited'in ennalta antamaa kirjallista suostumusta.

5 – Linkitys Verkkosivuille

Kotisivuillemme on sallittua luoda linkkejä, jos linkittämisessä menetellään lain ja hyvän tavan mukaisesti, eikä näin toimimalla asiattomasti hyödynnetä tai vahingoiteta mainettamme. Linkittämisessä on noudatettava Käyttöehtojen kohdassa 4 kuvattua immateriaalioikeuksien suojaa. Linkittämistä ei saa tehdä tavalla, josta voitaisiin virheellisesti ymmärtää, että hyväksyisimme, tukisimme tai olisimme millään tavoin tekemisissä linkittävän tahon kanssa, jos tällaista yhteyttä ei todellisuudessa ole olemassa. Paheksuttavaa, loukkaavaa, kiistanalaista tai immateriaalioikeuksia taikka muita oikeuksia loukkaavaa tai muutoin lainvastaista materiaalia sisältävien verkkosivustojen tai tiedostojen linkittäminen Verkkosivuille on kielletty.

Linkin luominen sellaiselta internet-sivulta, jota et omista on kiellettyä.

Verkkosivujamme ei saa kehystää millekään muille verkkosivustoille.

Linkkien luominen muuhun Verkkosivujen sijaintiin kuin Verkkosivuston aloitussivulle on kiellettyä.

Varaamme oikeuden kieltää linkittäminen milloin tahansa ja mistä syystä tahansa ilman sinulle erikseen osoitettua ilmoitusta.

6 -Vastuunrajoitus

Verkkosivut ja niiden sisältö tarjotaan käyttöösi maksutta. Specsavers ei vastaa mistään sinulle tai jollekin kolmannelle taholle aiheutuneesta menetyksestä tai vahingosta, joka saattaa johtua Verkkosivujen luvattomasta käytöstä tai niiden sisältämän tiedon käytöstä.

Verkkosivut on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa. Käytettäessä Verkkosivuja Suomen ulkopuolella vastaa käyttäjä sovellettavan paikallisen lainsäädännön noudattamisesta.

Käyttämällä Verkkosivuja hyväksyt nämä Specsaversin asettamat Käyttöehdot ja vastuunrajoitusehdot sinua sitoviksi. Specsavers varaa oikeuden muuttaa Käyttöehtoja sekä vastuunrajoitusehtoja. Ehtoja muuttaessaan Specsavers julkaisee tästä kertovan ilmoituksen Verkkosivuilla.

Specsavers ei rajoita korvausvastuutaan Specsaversin, sen johtajan, työntekijän, tytäryhtiön tai muun edustajan laiminlyönnillään, petollisella menettelyllään tai tarkoituksellisesti harhaanjohtavien tietojen antamisella aiheuttamasta, kuolemantapauksesta tai henkilövahingosta taikka muusta sellaisesta vahingosta, josta Specsavers vastaa pakottavan lainsäädännön nojalla.

Specsavers pyrkii kohtuullisessa määrin varmistamaan, että Verkkosivut ovat saatavilla ja toimivat asianmukaisesti. Internetin luonteesta johtuen Yhtymä ei kuitenkaan voi taata, että Verkkosivut toimisivat aina viiveettä, keskeytyksettä tai virheettömästi.

7 - Muutosten tekeminen Verkkosivuihin

Yhtymä varaa oikeuden tehdä milloin tahansa ja mistä syystä tahansa muutoksia Verkkosivuihin, menettelytapoihinsa tai näihin Käyttöehtoihin. Verkkosivujen käyttäjää koskevat kulloinkin voimassaolevat Käyttöehdot. Tästä syystä sinun tulisi säännöllisesti tutustua ajantasaisiin Käyttöehtoihin.

8 - Yleistä

Nämä Käyttöehdot, mukaan lukien näissä viitatut oppaat ja säännöt, muodostavat koko sinun ja Specsaversin välisen sopimuksen ja sääntelevät Verkkosivujen käyttöäsi, syrjäyttäen kaikki aiemmat sinun ja Specsaversin väliset sopimukset. Näihin Käyttöehtoihin ja sinun ja Specsaversin väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki Käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Vaikka Specsavers jättäisi joskus reagoimatta Käyttöehtojen vastaiseen toimintaan, se ei kuitenkaan luovu oikeudestaan turvautua käytössään oleviin oikeussuojakeinoihin myöhemmin.

Vaikka jokin yksittäinen Käyttöehtojen kohta katsotaan joltain osin pätemättömäksi, mitättömäksi tai muutoin sitomattomiksi, osapuolet sopivat että tuomioistuimen tulee pyrkiä toteuttamaan osapuolten aikomukset kyseisen kohdan mukaisesti, eikä tällä ole vaikutusta muiden ehtojen sitovuuteen.

Ota yhteyttä

Kaikissa Verkkosivuilla olevaan materiaaliin liittyvissä kysymyksissä kehotamme ottamaan yhteyttä:

Specsavers Finland Oy

Neilikkatie 17, 01300 Vantaa

Puhelin : 010 218 4380

 

Specsavers Optical Group Ltd

La Villaze, St Andrews, Guernsey GY6 8YP, Channel Islands, Great Britain

 

Päivitetty 30. lokakuuta 2012

© Specsavers Optical Group Limited 2011. All rights reserved.