Verkkosivuston yleiset käyttöehdot

VERKKOSIVUSTON YLEISET KÄYTTÖEHDOT (JÄLJEMPÄNÄ "KÄYTTÖEHDOT")

Kiitos, että vierailet verkkosivustollamme. Ole hyvä ja tutustu käyttöehtoihin huolellisesti, sillä ainoastaan niitä noudattaen voit, vierailijana tai rekisteröitynä käyttäjänä, käyttää verkkosivustoamme (www.specsavers.com, www.specsavers.fi -verkkotunnukset) (jäljempänä "Verkkosivut"). Avaamalla Verkkosivut ja/tai selaamalla niitä hyväksyt nämä Käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, sinun ei tule käyttää Verkkosivuja lainkaan.

Tietoa meistä

Verkkosivujen ylläpitäjä on Specsavers Optical Group Limited, joka on rekisteröity Guernseyn yritysrekisteriin tunnuksella 12294 kotipaikkanaan La Villiaze, St Andrews, Guernsey GY68YP.

1 – Yleiset ehdot

1.1
Nämä Käyttöehdot koskevat Verkkosivujen kaikenlaista käyttöä ja hyödyntämistä.

1.2
Verkkosivuilla tarjottuja palveluja ylläpitää Specsavers Optical Group Limited, sen tytäryhtiöt, sen omistava holding-yhtiö sekä tämän tytäryhtiöt (jäljempänä "Specsavers").

2 – Verkkosivujen saatavuus

2.1
Verkkosivut saattavat väliaikaisesti olla poissa käytöstä, ja varaamme oikeuden milloin hyvänsä ja mistä syystä tahansa keskeyttää Verkkosivuilla olevien palvelujen saatavuuden tai muuttaa niiden sisältöä ilman sinulle osoitettua erillistä ilmoitusta.

2.2
Ajoittain saatamme estää Verkkosivujen käytön joiltakin osin myös rekisteröityneiltä käyttäjiltä.

3 – Verkkosivuilla esitettävän tiedon luotettavuus

Vaikka pyrimme varmistumaan siitä, että Verkkosivuilla esitettävä tieto on julkaisuhetkellä käyttökelpoista, virheetöntä sekä ajantasaista, Specsavers ei anna minkäänlaisia takuita tai sitoumuksia siitä, että tällainen tieto olisi sellaisenaan luotettavaa, virheetöntä taikka täydellistä. Specsavers ei ole vastuussa mistään välillisestä tai välittömästä vahingosta, joka voi aiheutua Verkkosivuilla olevan tiedon käyttämisestä tai muista tällaiseen tietoon perustuvista toimista. Tämä vastuunrajoitus ei kuitenkaan koske Specsaversin korvausvastuuta kuolemantapauksista tai henkilövahingoista, jotka Specsavers on aiheuttanut laiminlyönnillään, petollisella menettelyllään tai antamalla tarkoituksellisesti harhaanjohtavia tietoja, taikka muuta sellaista korvausvastuuta, joka perustuu pakottavaan lainsäädäntöön.

4 – Tietosuoja

Käsittelemme sinua koskevia tietoja Tietosuojaselosteemme mukaisesti. Käyttämällä Verkkosivuja hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn Tietosuojaselosteessa määritetyllä tavalla ja vakuutat kaikki antamasi henkilötiedot oikeiksi. Tutustu Tietosuojaselosteeseen huolellisesti.

5 – Immateriaalioikeuksien suojaaminen

5.1
Specsavers omistaa tai hallitsee lisenssin nojalla immateriaalioikeuksia Verkkosivuilla olevaan ja siellä julkaistavaan materiaaliin. Nämä oikeudet on suojattu tekijänoikeus- ja tavaramerkkilainsäädännössä sekä kansainvälisissä sopimuksissa. Specsavers pidättää oikeuden kaikkin tällaisiin immateriaalioikeuksiin itsellään.

5.2
Kaikki Verkkosivuilla mainostettujen tuotteiden valmistusmenetelmiin, ulkonäköön, tuotemerkkiin ja pakkaukseen kohdistuvat immateriaalioikeuksien loukkaukset on kielletty. Kiellettyä on myös Specsaversin tarjoamien tuotteiden kaikenlainen muokkaaminen tai muuttaminen ilman Specsaversin tai muun oikeudenhaltijan antamaa kirjallista suostumusta.

5.3
Verkkosivujen käyttö ei muodosta oikeutta käyttää tai muutoin hyödyntää millään tavoin mitään rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä, joita Specsavers hallitsee omistusoikeuden tai lisenssin nojalla. Tällaisia tavaramerkkejä ovat muun muassa seuraavat sanat ja merkit: "Specsavers", "Specsavers Opticians", "Reactions", "Osiris", "encore", "easycare", "easyvision", "easyfit", "UltraTough", "UltraDrive", "UltraDriveDay", "UltraDriveNight", "Ultraclear" sekä kaikki muut tuotemerkit, joita Verkkosivuilla on mainostettu. Edellämainittu luettelo ei ole tyhjentävä.

5.4
Voit tallentaa ja tulostaa jäljennöksiä Verkkosivuista yksityiskäyttöön. Kaikenlainen muu Verkkosivujen hyödyntäminen mukaan lukien niiden sisällön jäljentäminen ja muokkaaminen (muuhun kuin edellämainittuun tarkoitukseen), edelleenluovuttaminen, sähköinen viestittäminen, uudelleen julkaiseminen, näytteille asettaminen tai julkinen esittäminen ilman Specsavers Optical Group Limitedin antamaa kirjallista suostumusta on ankarasti kielletty.

5.5
Verkkosivuilla olevan tiedon käyttö olennaisessa määrin muun tietokannan luomiseen ja/tai tällaisen tietokannan julkaiseminen on kielletty ilman Specsavers Optical Group Limitedin antamaa kirjallista suostumusta.

6 –Verkkosivujen sisällön hyödyntäminen

Verkkosivuilta peräisin olevan materiaalin kaikenlainen kaupallinen hyödyntäminen ilman Specsavers Optical Group Limitedin antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty. Verkkosivuilla näkyviä tavaramerkki-, tekijänoikeus- ja muita immateriaalioikeuksien suojaa osoittavia tunnuksia on kunnioitettava.

7 – Virukset, tietomurrot ja muut tietojärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset

7.1
Verkkosivujen tahallinen väärinkäyttö kohdistamalla niihin haitta- tai tuholaisohjelmia – mukaanlukien virukset, troijalaiset, madot, tuhopaketit, saastuneet tiedostot sekä kaikki muu ilkivaltainen tai teknologisesti vahingollinen materiaali – on kielletty. Verkkosivuihin, niiden sijaintipalvelimiin tai muihin Verkkosivuihin yhteydessä oleviin palvelimiin, tietokoneisiin tai tietojärjestelmiin kohdistuva luvaton tunkeutuminen tai tällaisen tunkeutumisen yrittäminen on kielletty. Palvelunestohyökkäyksen tai hajautetun palvelunestohyökkäyksen kohdistaminen Verkkosivuille on kielletty.

7.2
Jos toimit Käyttöehtojen kohdan 7.1 vastaisesti, rikot lakia ja asia saatetaan asianmukaisen viranomaisen tutkittavaksi. Avustamme viranomaisia asian tutkinnassa esimerkiksi luovuttamalla heidän pyytämiään tietoja toiminnastasi.

7.3
Specsavers ei vastaa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat seurausta hajautetuista palvelunestohyökkäyksistä, viruksista tai muista teknologisesti vahingollisista tiedostoista, jotka saattavat tarttua tietokoneeseesi, tietokoneohjelmiisi tai tietojärjestelmiisi Verkkosivuilta, Verkkosivujen käytön seurauksena taikka niihin kytketyiltä verkkosivustoilta tapahtuvan tiedostojen lataamisen seurauksena.

8 – Muiden verkkosivustojen tai tiedostojen linkittämäinen Verkkosivuille

8.1
Kotisivuillemme on sallittua luoda linkkejä, jos linkittämisessä menetellään lain ja hyvän tavan mukaisesti, eikä näin toimimalla asiattomasti hyödynnetä tai vahingoiteta Specsaversin mainetta. Linkittämisessä on noudatettava, mitä Käyttöehtojen kohdassa 5 todetaan immateriaalioikeuksien suojaamisesta. Linkittämistä ei saa tehdä tavalla, josta voitaisiin virheellisesti ymmärtää, että Specsavers hyväksyisi, tukisi tai olisi millään tavoin tekemisissä linkittävän tahon kanssa, jos tällaista yhteyttä ei todellisuudessa ole olemassa. Paheksuttavaa, loukkaavaa, kiistanalaista tai immateriaalioikeuksia taikka muita oikeuksia loukkaavaa tai muutoin lainvastaista materiaalia sisältävien verkkosivustojen tai tiedostojen linkittäminen Verkkosivuille on kielletty.

8.2
Linkin luominen sellaiselta internet-sivulta, jota et omista tai jonka käytöstä et ole oikeutettu määräämään, on kiellettyä.

8.3
Specsaversin Verkkosivuja ei saa kehystää millekään muille verkkosivustoille.

8.4
Linkkien luominen muuhun Verkkosivujen sijaintiin kuin Verkkosivuston aloitussivulle on kiellettyä.

8.5
Specsavers varaa oikeuden kieltää linkittäminen millon tahansa ja mistä syystä tahansa ilman sinulle erikseen osoitettua ilmoitusta.

9 – Verkkosivuilla olevat linkit

Jos Verkkosivuilla on linkkejä kolmansien tarjoamiin muihin verkkosivustoihin tai aineistoihin, ovat nämä linkit vain ilmoitusluonteisia. Tällaisen linkin olemassaolo ei ilmaise Specsaversin nimenomaista eika epäsuoraa hyväksyntää tai tukea kyseiselle sivustolle tai kyseisen sivuston ylläpitäjälle taikka kyseisellä sivustolla tarjottavalle tuotteelle tai palvelulle. Specsaversillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa tällaisten verkkosivustojen tai aineistojen sisältöihin eikä Specsavers siten vastaa miltään osin niiden käytöstä johtuvista tai niiden sisältämään tietoon perustuvista menetyksistä tai vahingoista.

10 – Muutosten tekeminen Verkkosivuihin

Specsavers varaa oikeuden tehdä milloin tahansa ja mistä syystä tahansa muutoksia Verkkosivuihin, Tietosuojaselosteeseen, menettelytapoihinsa tai näihin Käyttöehtoihin. Verkkosivujen käyttäjää koskevat kulloinkin voimassaolevat Käyttöehdot. Tästä syystä sinun tulisi säännöllisesti tutustua ajantasaisiin Käyttöehtoihin.

11 – Vastaaminen vaateisiin ja Specsaversin puolustaminen

Jos Specsaversille esitetään tuomioistuimessa vaatimuksia, jotka perustuvat väitteeseen, että olet käyttänyt Verkkosivuja näiden Käyttöehtojen vastaisesti (mukaan lukien se, mitä immateriaalioikeuksien suojaamisesta 5-kohdassa mainitaan) taikka käyttäessäsi Verkkosivuja muutoin loukannut kolmannen tahon immateriaalioikeuksia tai syyllistynyt kunnianloukkaukseen, sinun tulee omalla kustannuksellasi puolustaa Specsaversiä ja vastata näihin vaatimuksiin kyseisessä oikeudenkäynnissä asian edellyttämässä laajuudessa.

12 – Vastuunrajoitus

12.1
Verkkosivut ja niiden sisältö tarjotaan käyttöösi maksutta. Specsavers ei vastaa mistään sinulle tai jollekin kolmannelle taholle aiheutuneesta menetyksestä tai vahingosta, joka saattaa johtua Verkkosivujen tai niiden sisältämän tiedon käytöstä.

12.2
Verkkosivut on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa. Specsavers ei takaa, että mikään Verkkosivuilla viitattu tuote sopisi käytettäväksi tai olisi saatavilla Suomen ulkopuolella. Käytettäessä Verkkosivuja Suomen ulkopuolella vastaa käyttäjä sovellettavan paikallisen lainsäädännön noudattamisesta.

12.3
Käyttämällä Verkkosivuja hyväksyt nämä Specsaversin asettamat Käyttöehdot ja vastuunrajoitusehdot sinua sitoviksi. Specsavers varaa oikeuden muuttaa Käyttöehtoja sekä vastuunrajoitusehtoja. Ehtoja muuttaessaan Specsavers julkaisee tästä kertovan ilmoituksen Verkkosivuilla.

12.4
Specsavers ei rajoita korvausvastuutaan Specsaversin, sen johtajan, työntekijän, tytäryhtiön tai muun edustajan laiminlyönnillään, petollisella menettelyllään tai tarkoituksellisesti harhaanjohtavien tietojen antamisella aiheuttamasta, kuolemantapauksesta tai henkilövahingosta taikka muusta sellaisesta vahingosta, josta Specsavers vastaa pakottavan lainsäädännön nojalla.


12.5
Specsavers pyrkii kohtuullisessa määrin varmistamaan, että Verkkosivut ovat saatavilla ja toimivat asianmukaisesti. Internetin luonteesta johtuen Specsavers ei kuitenkaan voi taata, että Verkkosivut toimisivat aina viiveettä, keskeytyksettä tai virheettömästi.

13 – Oikeuksista luopuminen

Vaikka Specsavers joskus jättäisi reagoimatta Kayttöehtojen vastaiseen toimintaan, Specsavers ei luovu kuitenkaan oikeudestaan turvautua käytössään oleviin oikeussuojakeinoihin myöhemmin, jos käyttäjä on toiminut Käyttöehtojen vastaisesti.

14 – Yleistä

14.1
Vaikka jokin yksittäinen Käyttöehtojen kohta katsotaan joltain osin pätemättömäksi, mitättömäksi tai muutoin sitomattomiksi, ei tällä ole vaikutusta muiden ehtojen sitovuuteen.

14.2
Verkkosivut tarjotaan käyttöösi "sellaisena kuin ne ovat" eikä Specsavers anna minkäänlaisia takeita tai sitoumuksia Verkkosivujen taikka niillä olevan tiedon tai muun sisällön virheettömyydestä tai täydellisyydestä taikka siitä, etteivät Verkkosivut sisältäisi vikoja taikka viruksia.

15 – Toimivaltainen tuomioistuin ja sovellettava laki

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki Käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensimmäisessä oikeusasteessa Helsingin käräjäoikeudessa.

Ota yhteyttä. Kaikissa Verkkosivuilla olevaan materiaaliin liittyvissä kysymyksissä kehotamme ottamaan yhteyttä:

Specsavers Finland Oy
Neilikkatie 15
01300 Vantaa

Specsavers Optical Group Ltd
La Villaze, St Andrews, Guernsey GY6 8YP, Channel Islands, Great Britain

Päivitetty Lokakuussa 2008

© Specsavers Optical Group Limited 2008. All rights reserved.