Kaikki työlinsseistä päätetyöhön

Lue välilehdiltä lisää siitä, miten työlinssit voivat auttaa sinua.

Mitä ovat työlinssit päätetyöhön?

Syväterävät linssit helpottavat lähelle ja välietäisyyksille näkemistä. Ne sopivat hyvin silloin, kun lähietäisyydellä täytyy työskennellä pitkään.

Syväterävät linssit on suunniteltu käytettäviksi näyttöpäätetyössä, mutta ne sopivat mihin tahansa työhön tai harrastukseen, jossa täytyy tarkentaa sekä lähelle että välietäisyyksille, kuten esimerkiksi toimistotyössä tai kampaajana.

Syväterävät linssit voivat olla hyvä vaihtoehto, jos lähelle tarkentaminen esimerkiksi lukiessa alkaa olla hankalaa. Ne ovat myös hyvä tapa totutella silmälasien käyttöön ja soveltuvat moneen tekemiseen.

Valitse 2 Maksa 1 -hinnoittelumme koskee myös kaikkia syväteräviä- ja toimistomoniteholinssejä, kun ostat hinnoittelun piiriin kuuluvat kehykset. Lue lisää tarjoussivulta.

Vastauksia kysymyksiin

Olen likinäköinen. Millaiset silmälasilinssit sopivat minulle parhaiten?

Likinäköisyyttä korjaava linssi on muodoltaan kovera, linssi on siis reunastaan paksumpi kuin sen keskiosasta. Suuremmissa miinusvoimakkuuksissa korkeataitekertoimisesta eli ohennetusta linssimateriaalista valmistetuista linsseistä pystytään hiomaan reunoiltaan ohuemmat ja kauniimmat kuin peruslinssimateriaalista valmistetuista linsseistä.

Olen kaukonäköinen. Minkälaiset silmälasilinssit sopisivat minulle parhaiten

Kaukonäköisyyttä korjaava linssi on muodoltaan kupera, linssin reuna on siis ohuempi kuin sen keskiosa ja linssillä on silmää suurentava vaikutus. Suuremmilla plusvoimakkuuksilla asfäärisellä linssillä pluslinssien etupinta saadaan hiottua muodoltaan loivemmaksi, painoltaan kevyemmäksi ja myös vähemmän silmää suurentavaksi.